PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

ED160-009
94 51 2 150 117-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 124-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 123-9    PL-PKPIC
94 51 2 150 122-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 121-3    PL-PKPIC
94 51 2 150 120-5    PL-PKPIC
94 51 2 150 119-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 118-9    PL-PKPIC

L-4292-09 / 2015
Stadler Polska

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.12.11.2015Stadler Polska