PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

ED160-008
94 51 2 150 109-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 116-3    PL-PKPIC
94 51 2 150 115-5    PL-PKPIC
94 51 2 150 114-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 113-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 112-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 111-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 110-6    PL-PKPIC

L-4292-08 / 2015
Stadler Polska

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.12.11.2015Stadler Polska