PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

ED160-003
94 51 2 150 069-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 076-9    PL-PKPIC
94 51 2 150 075-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 074-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 073-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 072-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 071-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 070-2    PL-PKPIC

L-4292-03 / 2015
Stadler Polska

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.12.11.2015Stadler Polska