PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

EU07-1528 / ex. EU07-117
91 51 5 140 055-2    PL-PKPC

303Eb-117 / 1970
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R417.10.2000ZNTK Oleśnica
1R521.07.2003ZNLE Gliwice
1R630.01.2007NEWAG NS
G2+M13.06.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.