PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU07-1522 / ex. EU07-149
91 51 5 140 065-1    PL-PKPC

303Eb-149 / 1971
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R?22.08.2001ZNTK Oleśnica
1R?24.10.2006CM Poznań
G2+M30.11.2011ZNLE Gliwice