PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU07-1516 / ex. EU07-470
91 51 5 140 023-0    PL-PKPC

303Eb-370 / 1988
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?08.08.2001ZNTK Oleśnica
R?03.02.2005ZNTK Oleśnica
G1+M18.08.2011ZNLE Gliwice