PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU07-1514 / ex. EU07-490
91 51 5 140 029-7    PL-PKPC

303Eb-390 / 1988
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?29.03.2002ZNTK Poznań
R?27.10.2006CM Gdynia
G1+M28.07.2011ZNLE Gliwice