PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU07-1513 / ex. EU07-363
91 51 5 140 011-5    PL-PKPC

303Eb-263 / 1985
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?25.11.1996ZNTK Oleśnica
R?06.04.2006CM Poznań
G1+M13.07.2011ZNLE Gliwice