PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU07-1512 / ex. EU07-475
91 51 5 140 024-8    PL-PKPC

303Eb-375 / 1988
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?26.10.1999ZNTK Oleśnica
R?28.01.2003ZNTK Oleśnica
G1+M29.06.2011ZNLE Gliwice