PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU07-151
91 51 5 140 066-9    PL-PKPC

4E-151 / 1971
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.03.1990ZNTK
1R?31.01.2001ZNTK Oleśnica
1R?30.12.2005CM Poznań
1R?01.06.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.