PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

EU07-1509 / ex. EU07-459
91 51 5 140 019-8    PL-PKPC

303Eb-359 / 1987
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?28.11.2003ZNTK Oleśnica
G1+M31.05.2011ZNLE Gliwice