PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU07-1505 / ex. EU07-307
91 51 5 140 003-2    PL-PKPC

303Eb-207 / 1983
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?07.01.2000ZNTK Oleśnica
R?26.05.2003ZNTK Oleśnica
G1+M29.04.2011ZNLE Gliwice