PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU07-1504 / ex. EU07-530
91 51 5 140 035-4    PL-PKPC

303Eb-430 / 1990
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?19.05.2005CM Poznań
G1+M14.04.2011ZNLE Gliwice