PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU07-1501 / ex. EU07-531
91 51 5 140 036-2    PL-PKPC

303Eb-431 / 1990
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?31.03.2000ZNTK Oleśnica
R?31.01.2003ZNTK Oleśnica
R?27.06.2006CM Kraków
G1+M28.02.2011ZNLE Gliwice
1P4/127.02.2019CT Północny / CTU Bydgoszcz