PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

EU07-138
91 51 5 140 064-4    PL-PKPC

4E-138 / 1971
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.07.1993ZNTK Oleśnica
1R?19.06.2006CM Ostrów Wlkp.
1R?25.08.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.