PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu
EU07-136
91 51 5 140 063-6    PL-PKPC

4E-136 / 1970
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 28.12.1971 ZNLE Gliwice
R2 12.12.1972 ZNLE Gliwice
S1 07.10.1974 ZNLE Gliwice
R3 10.06.1976 ZNLE Gliwice
S2 31.03.1978 ZNLE Gliwice
R4 10.04.1980 ZNLE Gliwice
S3 30.04.1982 ZNLE Gliwice
R5 30.12.1984 ZNTK Lubań
S4 28.02.1987 ZNTK Oleśnica
R6 31.03.1989 ZNTK Oleśnica
G1 24.10.1991 ZNTK Oleśnica
1R1 22.11.1994 ZNTK Oleśnica
1R2 29.08.1997 ZNTK Oleśnica
1R3 22.01.2002 ZNTK Oleśnica
1R4 26.07.2007 CM Ostrów Wlkp.
1P4/5 25.05.2015 Północny Zakład Spółki