Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

POLREGIO
Pomorski Zakład w Gdyni

SA133-028
95 51 2 820 132-9    PL-PREG
95 51 2 820 133-7    PL-PREG

218Mc / 2015
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.08.2015PESA Bydgoszcz