Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

POLREGIO
Pomorski Zakład w Gdyni

SA133-027
95 51 2 820 130-3    PL-PREG
95 51 2 820 131-1    PL-PREG

218Mc / 2015
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.14.08.2015PESA Bydgoszcz