Arriva RP

SA133-024
95 51 2 820 051-1    PL-ARP
95 51 2 820 052-9    PL-ARP

218Mc-025 / 2012
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.17.12.2012PESA Bydgoszcz