Arriva RP

SA133-023
95 51 2 820 049-5    PL-ARP
95 51 2 820 050-3    PL-ARP

218Mc-024 / 2012
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.07.12.2012PESA Bydgoszcz