Arriva RP

SA133-022
95 51 2 820 047-9    PL-ARP
95 51 2 820 048-7    PL-ARP

218Mc-023 / 2012
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.11.2012PESA Bydgoszcz