Arriva RP

SA133-021
95 51 2 820 045-3    PL-ARP
95 51 2 820 046-1    PL-ARP

218Mc-022 / 2012
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.15.11.2012PESA Bydgoszcz