PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

EU07-130
91 51 5 140 062-8    PL-PKPC

4E-130 / 1970
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G112.07.1991ZNTK Oleśnica
1R?15.12.2001ZNTK Oleśnica
1R?07.02.2008CM Ostrów Wlkp.