PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU07-123
91 51 5 140 059-4    PL-PKPC

4E-123 / 1970
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.12.1986ZNLE Gliwice
1R421.02.1996ZNTK Oleśnica
1R524.12.1999ZNTK Oleśnica
1R630.12.2008CM Kraków