PKP Intercity
Zakład Północny w Gdyni

EP07-1069 / ex. EU07-044
91 51 1 140 012-2    PL-PKPIC

4E-044 / 1968
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R604.01.2000ZNTK Oleśnica
1R731.10.2002ZNLE Gliwice
G220.03.2008ZNTK Mińsk Maz.
2R111.09.2012ZNTK Oleśnica
2P4/2+M15.03.2016NEWAG Gliwice