PKP Intercity
Zakład Północny w Gdyni

EP07-1063 / ex. EP07-350
91 51 1 140 161-7    PL-PKPIC

303E-250 / 1984
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?03.01.2000ZNTK Oleśnica
R?11.12.2002ZNTK Oleśnica
G127.03.2008FPS Poznań
1R109.03.2012ZNTKiM Gdańsk
1P4/2+M15.01.2016NEWAG Gliwice