PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-106

4E-106 / 1970
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.11.1994ZNTK Oleśnica
1R214.03.2000ZNTK Oleśnica
1R310.11.2003ZNTK Oleśnica
1R423.04.2007NEWAG NS
1R515.06.2012PESA Bydgoszcz