PKP Intercity
Zakład Zachodni w Poznaniu

EP07-1058 / ex. EU07-163
91 51 1 140 138-5    PL-PKPIC

4E-163 / 1971
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R?15.05.2002ZNTK Oleśnica
G2+M06.03.2008NEWAG NS
2R130.03.2012ZNTK Oleśnica
2P4/2+M16.04.2015ZNTKiM Gdańsk
A07.06.2016ZNTKiM Gdańsk