PKP Intercity
Zakład Zachodni w Poznaniu

EP07-1053 / ex. EU07-056
91 51 1 140 032-0    PL-PKPIC

4E-056 / 1969
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R730.03.2002ZNLE Gliwice
G2+M22.02.2008ZNTK Oleśnica
2R123.03.2012ZNTK Oleśnica
2P4/211.05.2015BZP Wrocław
2P4/3+M10.05.2019ZNTKiM Gdańsk