PKP Intercity
Zakład Zachodni w Poznaniu

EP07-1051 / ex. EU07-054
91 51 1 140 031-2    PL-PKPIC

4E-054 / 1969
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R630.06.2001ZNLE Gliwice
G231.01.2008ZNTK Oleśnica
2R130.07.2010ZNTK Oleśnica
2P4/220.11.2013BZP Wrocław
2P4/3+M29.08.2018ZNTKiM Gdańsk