PKP Intercity
Zakład Zachodni w Poznaniu

EP07-1043 / ex. EU07-439
91 51 1 140 154-2    PL-PKPIC

303E-339 / 1987
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?23.08.2002ZNTK Oleśnica
G1+M21.02.2008FPS Poznań
1R131.07.2012ZNTK Oleśnica
1P4/230.11.2016BZP Wrocław