PKP Intercity
Zakład Północny w Gdyni

EP07-1033 / ex. EU07-053
91 51 1 140 027-0    PL-PKPIC

4E-053 / 1969
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R?22.09.2003ZNTK Oleśnica
G2+M19.12.2007ZNTK Oleśnica
2R113.07.2011PESA Bydgoszcz
2P4/229.12.2015PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.