PKP Intercity
Zakład Zachodni w Poznaniu

EP07-1032 / ex. EU07-425
91 51 1 140 151-8    PL-PKPIC

303E-325 / 1986
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?31.07.2002ZNTK Oleśnica
G1+M05.02.2008FPS Poznań
1R131.05.2012ZNTK Oleśnica
1P4/217.02.2016PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.