PKP Intercity
Zakład Zachodni w Poznaniu

EP07-1028 / ex. EU07-487
91 51 1 140 147-6    PL-PKPIC

303E-387 / 1988
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?29.09.2001ZNTK Poznań
G1+M13.02.2008FPS Poznań
1R112.04.2012ZNTK Oleśnica
1P4/2+M13.02.2015ZNTKiM Gdańsk
A16.05.2016ZNTKiM Gdańsk