PKP Intercity
Zakład Zachodni w Poznaniu

EP07-1020 / ex. EU07-099
91 51 1 140 048-6    PL-PKPIC

4E-099 / 1970
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R?28.10.2002ZNTK Oleśnica
G2+M03.10.2008ZNLE Gliwice
2R101.10.2012BZP Wrocław
2P4/201.08.2018BZP Wrocław