PKP Intercity
Zakład Zachodni w Poznaniu

EP07-1013 / ex. EU07-409
91 51 1 140 038-7    PL-PKPIC

303E-309 / 1986
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?08.08.2001ZNTK Poznań
G1+M18.10.2007ZNTK Oleśnica
1R130.09.2010ZNTK Oleśnica
1R219.12.2013BZP Wrocław
1P4/324.04.2018BZP Wrocław