PKP Intercity
Zakład Północny w Gdyni

EP07-1010 / ex. EU07-057
91 51 1 140 022-1    PL-PKPIC

4E-057 / 1969
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R?21.09.2001ZNTK Oleśnica
G2+M25.09.2007ZNTK Oleśnica
2R128.06.2011ZNTK Oleśnica
2P4/202.12.2014BZG Gdynia
2P4/323.08.2018BZG Gdynia