PKP Intercity
Zakład Zachodni w Poznaniu

EP07-1009 / ex. EP07-518
91 51 1 140 141-9    PL-PKPIC

303E-418 / 1989
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?23.05.2000ZNTK Oleśnica
R?17.12.2002ZNTK Oleśnica
G1+M19.12.2007FPS Poznań
1R106.04.2012ZNTK Oleśnica
1P4/2+M17.06.2015ZNTKiM Gdańsk
1P4/3+M06.02.2019ZNTKiM Gdańsk