PKP Intercity
Zakład Zachodni w Poznaniu

EP07-1008 / ex. EU07-525
91 51 1 140 140-1    PL-PKPIC

303E-425 / 1989
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?20.01.2003ZNTK Oleśnica
G1+M09.12.2007FPS Poznań
1R110.06.2013BZP Wrocław
1P4/204.12.2017BZP Wrocław