PKP Intercity
Zakład Zachodni w Poznaniu

EP07-1006 / ex. EU07-075
91 51 1 140 021-3    PL-PKPIC

4E-075 / 1969
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G2+M02.06.2008ZNTK Oleśnica
2R109.03.2012ZNTK Oleśnica
2P4/215.09.2015BZP Wrocław