PKP Intercity
Zakład Zachodni w Poznaniu

EP07-1002 / ex. EU07-147
91 51 1 140 019-7    PL-PKPIC

4E-147 / 1971
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R?19.12.2001ZNTK Oleśnica
G2+M31.07.2007ZNTK Oleśnica
2R130.06.2010ZNTK Oleśnica
2R220.09.2013BZP Wrocław
2P4/311.03.2019BZP Wrocław