PKP Intercity
Zakład Zachodni w Poznaniu

EP07-1001 / ex. EU07-137
91 51 1 140 018-9    PL-PKPIC

4E-137 / 1970
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R?02.09.1996ZNTK Oleśnica
1R?14.09.2000ZNTK Oleśnica
G2+M31.07.2007ZNTK Oleśnica
2R108.09.2010ZNTK Oleśnica
2P4/213.10.2015ZNTK Oleśnica