PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

EU07-096
91 51 5 140 049-5    PL-PKPC

4E-096 / 1970
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R?29.10.2001ZNTK Oleśnica
1R?13.06.2006CM Poznań
1R?28.10.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.