PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-092
91 51 5 140 199-8    PL-PKPIC

4E-092 / 1970
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.04.1988ZNLE Gliwice
G223.05.2003ZNTK Nowy Sącz
2R123.01.2009ZNTK Oleśnica
2R211.07.2012ZNTK Oleśnica
2P4/321.12.2015BZK Kraków