PHU Lokomotiv Bronisław Plata
ECCO Rail

EU07E-089
91 51 5 140 256-6    PL-PLATA

4E-089 / 1969
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R511.01.2003ZNLE Gliwice
1R630.11.2006ZNTK Oleśnica
P5/225.05.2012ZNTKiM Gdańsk