PHU Lokomotiv Bronisław Plata
ECCO Rail

EU07-088
91 51 5 140 198-0    PL-PLATA

4E-088 / 1969
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R422.12.2006ZNTK Oleśnica
1R505.03.2010ZNTKiM Gdańsk
P5/214.12.2015ZNTKiM Gdańsk