PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-085
91 51 5 140 196-4    PL-PKPIC

4E-085 / 1969
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R428.09.2001ZNLE Gliwice
1R504.01.2007NEWAG NS
1R605.01.2010ZNTKiM Gdańsk
1R726.02.2013ZNTK Oleśnica