PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-077
91 51 5 140 195-6    PL-PKPIC

4E-077 / 1969
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G219.06.2002ZNTK Nowy Sącz
2R124.08.2006CM Ostrów Wlkp.
2R218.11.2009ZNTKiM Gdańsk
2P4/316.07.2015BZK Kraków
2P4/4+M01.03.2019ZNTKiM Gdańsk