PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-072
91 51 5 140 193-1    PL-PKPIC

4E-072 / 1969
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G102.07.1993ZNTK Oleśnica
1R228.12.2001ZNTK Oleśnica
1R308.12.2006ZNLE Gliwice
1R431.08.2011ZNTK Oleśnica
1P4/517.03.2015BZK Kraków