PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-067
91 51 5 140 189-9    PL-PKPIC

4E-067 / 1969
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R?28.02.1991ZNTK Oleśnica
1R?21.09.1995ZNTK Oleśnica
1R?11.07.2001ZNTK Oleśnica
G208.03.2004ZNTK Nowy Sącz
2R126.02.2007CM Kraków
2R228.06.2010ZNTK Oleśnica
2P4/316.07.2013BZK Kraków
2P4/417.05.2018BZK Kraków